Loading…

Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23/06/2020 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.amuz.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming

Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12 maanden.

1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Betalingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming

Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12 maanden.

1.3 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming

Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12 maanden.

1.4 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming

Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12 maanden.

1.5 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Het verzamelen en analyseren van statistieken voor websiteverbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming

Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12 maanden.

1.6 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

Het aanbieden van gepersonaliseerde producten en diensten

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:
Verkregen toestemming

Bewaartermijn
We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12 maanden.

2. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens niet met derden.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies.
Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.
De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. Dat kan via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:
U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.
Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.

9. Contactinformatie

vzw AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen)
Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen, België
Website: https://www.amuz.be/
E-mail: info@amuz.be
Telefoonnummer: +32 3 202 46 69